• Hotel locks
  • Energy-saving modules and LED signs
  • Hotel safes
  • WELCOME trays and electric kettles
  • Luggage racks
  • Minibars
  • Hairdryers and bathroom mirrors
  • Other products for the hotel
  • Wireless bathroom call system
  • Security systems in the hotel

Енергоспестяващи модули и LED табели

Един от приоритетите на Рейтрон е ангажиментът към околната среда и приносът към енергоспестяването в сектора на хотелиерството и подобряването на комфорта на гостите. Широката гама от енергоспестяващи модули работещи с ключ карти за хотели, сензори и електронни информационни табели ви дава възможност  да контролирате и да оптимизирате енергоспестяването и комфорта в зависимост от заетостта. Може да се постигане спестяване на електроенергия до 60%.