Енергоспестяващи модули и LED табели

  • Хотелски брави
  • Енергоспестяващи модули и LED табели
  • Хотелски сейфове
  • WELCOME подноси и електрически кани
  • Поставки за багаж
  • Минибарове
  • Сешоари и огледала за баня
  • Други продукти за хотела
  • Безжична повиквателна система за баните
  • Системи за сигурност в хотела

Енергоспестяващи модули и LED табели

Един от приоритетите на Рейтрон е ангажиментът към околната среда и приносът към енергоспестяването в сектора на хотелиерството и подобряването на комфорта на гостите. Широката гама от енергоспестяващи модули работещи с ключ карти за хотели, сензори и електронни информационни табели ви дава възможност  да контролирате и да оптимизирате енергоспестяването и комфорта в зависимост от заетостта. Може да се постигане спестяване на електроенергия до 60%.