• Хотелски брави
  • Енергоспестяващи модули и LED табели
  • Хотелски сейфове
  • WELCOME подноси и електрически кани
  • Поставки за багаж
  • Минибарове
  • Сешоари и огледала за баня
  • Други продукти за хотела
  • Безжична повиквателна система за баните
  • Системи за сигурност в хотела

Хотелски сейфове с електронно заключване

Грижата за това госта да се чувства сигурен и защитен по време на престоя си в хотела е от особена важност за всеки мениджър. Искате да осигурите сигурно и надеждно място за съхранението на  ценностите на вашите гости - изберете някой от нашите сейфове. Освен, че са елегантни, те са и много надеждни.